06162-720 9797

Gefleckter Weidenblattkäfer (Chrysomela vigintipunctata)

Gefleckter Weidenblattkäfer

Gefleckter Weidenblattkäfer